LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Aktualności

PRZEDŁUŻAMY NASZE PROMOCJE
2018-01-03 10:30:03

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się wśród Klientów promocyjne produkty naszego Banku, Zarząd zdecydował o przedłużeniu następujących promocji: "Kredyt Świąteczny", "Lokata Wygodna" oraz "Lokata 3 na 3". Poniżej przypominamy parametry produktów:

"Kredyt Świąteczny"

 1. kwota kredytu od 1.000,00 zł do 20.000,00 zł
 2. okres kredytowania od 3 do 24 miesięcy
 3. spłata w równych ratach kapitałowo-odsetkowych w całym okresie kredytowania
 4. oprocentowanie stałe, wynoszące 4,99% w stosunku rocznym
 5. wysokość prowizji od kredytu: 3%
 6. okres przyjmowania wniosków: do 31 stycznia 2018r.

Przykład reprezentatywny:
Kwota udzielonego kredytu: 6.466,00 zł; całkowita kwota kredytu: 6.466,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania: 24 miesiące; roczne stałe oprocentowanie nominalne: 4,99%. Całkowity koszt kredytu wynosi 519,71 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 193,98 zł; odsetki od kredytu 325,73 zł; koszty usług dodatkowych 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,4467%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.985,71 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tymm spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.11.2017r.

 

"Lokata Wygodna"

 1. okres trwania promocji (przyjmowania lokat): od 2 listopada 2017r. do 28 lutego 2018r.
 2. czas trwania lokaty: 4 miesiące
 3. minimalna kwota lokaty: 500,00 zł
 4. oprocentowanie: stałe, wynoszące 1,40% w stosunku rocznym
 5. lokata nie odnawia się na następny okres po upływie okresu zadeklarowania
 6. w przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowania wkładu na rachunku lokaty odsetki nie przysługują
 7. lokata jest dostępna w placówkach Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej


"Lokata 3 na 3"

1. okres trwania promocji (przyjmowania lokat): do 28 lutego 2018r.

2. czas trwania lokaty: 3 miesiące

3. minimalna kwota lokaty: 500,00 zł

4. na lokacie zdeponowane mogą być wyłącznie nowe środki

5. lokata przeznaczona jest dla osób fizycznych

6. oprocentowanie lokaty jest stałe, wynoszące w stosunku rocznym:

    - w pierwszym miesiącu lokowania: 1%

    - w drugim miesiącu lokowania: 2%

    - w trzecim miesiącu lokowania: 3%

7. po upływie okresu zadeklarowania lokata nie odnawia się na następny okres.

 

Zapraszamy do naszych placówek

PowrótStopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem