LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Aktualności

LETNIE NOWOŚCI W B-PBS
2018-06-05 07:54:24

Wraz z początkiem czerwca w ofercie B-PBS znalazły się dwa promocyjne letnie produkty, a mianowicie: 4-miesięczna Lokata Słoneczna z oprocentowaniem 1,30% oraz Letni Kredyt Gotówkowy z oprocentowaniem 4,99%. Zachęcamy do zapoznania się z parametrami produktów.

 

Lokata Słoneczna

 • okres trwania promocji (przyjmowania lokat): od 01.06.2018r. do 21.09.2018r.
 • czas trwania lokaty: 4 miesiące
 • minimalna kwota lokaty: 500,00 zł
 • oprocentowanie lokaty jest stałe, wynoszące w stosunku rocznym 1,30%
 • po upływie okresu zadeklarowania lokata nie odnawia się na następny okres
 • w przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowania wkładu na rachunku lokaty odsetki nie przysługują
 • lokata jest dostępna we wszystkich placówkach banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej

 

Letni Kredyt Gotówkowy

 • okres przyjmowania wniosków: od 01.06.2018r. do 30.09.2018r.
 • kwota kredytu: od 1.000,00 zł do 20.000,00 zł
 • okres kredytowania: od 3 do 30 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym: 4,99% - stałe
 • sposób spłaty: równe raty kapitałowo-odsetkowe w całym okresie kredytowania
 • wysokość prowizji od kredytu: 3,00%

Przykład reprezentatywny:

Kwota udzielonego kredytu: 6.000,00 zł; całkowita kwota kredytu: 6.000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania: 24 miesiące; roczne stałe oprocentowanie nominalne: 4,99%. Całkowity koszt kredytu wynosi 483,03 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 180,00 zł; odsetki od kredytu 303,03 zł; koszty usług dodatkowych 0,00 zł; pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,44%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.483,03 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tymm spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08.03.2018r.
PowrótStopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem