LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI - KOMUNIKAT
2018-06-12 08:13:46

Zarząd Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku niniejszym informuje iż Zebranie Przedstawicieli Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godz.10:00 w sali Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku przy ul.Westerplatte 20.

 

Planowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli oraz Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017r.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r.

9. Raport Rady Nadzorczej w sprawie stosowania w B-PBS Zasad  Ładu Korporacyjnego w 2017r.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.
  • oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
  • podziału zysku za 2017r.

12. Podjęcie uchwał dotyczących:

  • zmiany w Regulaminie RN (uchwała nr 6/ZP/2008)
  • zmiany w Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego (uchwała nr 10/ZP/2016)
  • zmiany w uchwale 11/ZP/2016

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

15. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

16. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków (ew. podjęcie uchwały).

17. Zamknięcie Zebrania Przedstawicieli.

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku w Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście Przedstawiciele Banku wybrani przez członków Banku na kadencję 2017-2021.

 

 

Zarząd

Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Pasłęku

 

PowrótStopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem