LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytów gotówkowych
Oprocentowanie kredytów hipotecznych
Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą i rolnicząOPROCENTOWANIE KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
UDZIELONYCH OD 01.02.2016R.

Stawka bazowa - stopa WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek

  Oprocentowanie Sposób oprocentowania
Kredyty w rachunku kredytowym udzielone osobom nie posiadającym w B-PBS z s. w Pasłęku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z okresem spłaty:    
- do 6 miesięcy 8,00% stałe
- od 6 do 12 miesięcy 9,00% stałe
- od 12 do 24 miesięcy 10,00% stałe
- od 24 do 36 miesięcy 10,00% stałe
- od 24 do 36 miesięcy

stawka bazowa + marża banku
8,15 p.p.

 zmienne
- powyżej 36 miesięcy stawka bazowa + marża banku 
8,15 p.p.
  zmienne

Kredyty w rachunku kredytowym udzielone osobom posiadającym w B-PBS z/s w Pasłęku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
z okresem spłaty:

   
- do 6 miesięcy 7,50% stałe
- od 6 do 12 miesięcy 8,50% stałe
- od 12 do 24 miesięcy 9,50% stałe
- od 24 do 36 miesięcy 9,50% stałe
- od 24 do 36 miesięcy stawka bazowa + marża banku 
7,68p.p.
 
zmienne
- powyżej 36 miesięcy stawka bazowa + marża banku 
7,68p.p.

 zmienne

 Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowym

 stawka bazowa + marża banku 
7,98p.p. 

 
zmienne

 Karta kredytowa Visa i MasterCard dla umów zawartych do 31.01.2016r.

 stawka bazowa + marża banku 7,97p.p. 

 
zmienne

 Karta kredytowa Visa i MasterCard dla umów zawartych od 01.02.2016r

 stawka bazowa + marża banku 
8,00p.p.

 

 zmienne

 Zadłużenie przeterminowane:

   
- dla kredytów udzielonych do 31.01.2016r. czterokrotność wysokość stopy kredytu lombardowego NBP

 - dla kredytów udzielonych od 01.02.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE UDZIELONYCH NA PODSTAWIE WNIOSKÓW KREDYTOWYCH ZŁOŻONYCH OD DNIA 06.11.2017r.

Stawka bazowa – stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Kredyt mieszkaniowy "Optymalne M"

Uzależniona od wysokości LTV*

  
Wysokość oprocentowania

Stawka bazowa 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość marży

Oferta łączona**

warunki do spełnienia:
posiadanie /założenie przez Kredytobiorcę:

1. konta ROR z systematycznymi wpływami
2. karty debetowej
3. usługi Internet Banking

Oferta
standardowa

 

 

 

 

 

- od 80,01% do 90,00%
- od 50,01% do 80,00%
- 50,00% i poniżej
WIBOR 3M
WIBOR 3M
WIBOR 3M

1,90 p.p.***
1,70 p.p.***
1,50 p.p.***


2,50 p.p.***
(niezależnie od
wysokości LTV)

   

Wyszczególnienie

 
 
Wysokość oprocentowania

Stawka bazowa  Wysokość marży

Oferta łączona**

warunki do spełnienia:
posiadanie /założenie przez Kredytobiorcę:

1. konta ROR z systematycznymi wpływami
2. karty debetowej
3. usługi Internet Banking
 


Oferta
standardowa

Pożyczka hipoteczna

WIBOR 3M

5,50 p.p.    6,50 p.p.

Kredyt konsolidacyjny

WIBOR 3M

4,50 p.p. 5,50 p.p.

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

WIBOR 3M

5,00 p.p. 6,00 p.p.

Zadłużenie przeterminowane

- dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r. czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP
- dla kredytów udzielanych od 01.02.2016 r. dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.

* wskaźnik LTV ustala się jako stosunek kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości

** Oferta łączona - oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach niż łącznie z tymi produktami lub usługami

*** marża podwyższona jest:

  1. z tytułu ubezpieczenia pomostowego o 0,90 p.p. w stosunku rocznym; podwyższona marża obowiązuje do dnia wpisu do hipoteki
  2. z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu o 0,07 p.p. w stosunku rocznym; podwyższona marża obowiązuje do dnia spłaty wkładu własnego


 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Stawka bazowa – stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Okres spłaty Wysokość oprocentowania

- do 24 miesięcy

 Stawka bazowa + marża banku 2,80 p.p.
- powyżej 24 miesięcy Stawka bazowa + marża banku 3,25 p.p

Zadłużenie przeterminowane:

 
- dla kredytów udzielonych do 31.01.2016r. czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego  NBP
- dla kredytów udzielonych od 01.02.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.

 

 


  

 

 

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I ROLNICZĄ UDZIELONE OD 01.02.2016 R.*

Stawka bazowa – stopa WIBOR 3M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym i obowiązująca przez okres kolejnego kwartału

Marża ustalana indywidualnie - zwiększenie lub zmniejszenie marży banku w stosunku do stawki podstawowej może wynieść 0,25 pp lub wielokrotność tej wielkości

 

Stawka podstawowa

Stawka indywidualna
Kredyt w rachunku kredytowym,
z okresem spłaty:
   
- do 3 miesięcy stawka bazowa + marża banku 3,00p.p.

stawka bazowa + marża banku od 2,25 do 5,00p.p.

- od 3 do 6 miesięcy stawka bazowa + marża banku 4,00p.p.

stawka bazowa + marża banku od 2,50 do 6,00p.p.

- od 6 do 12 miesięcy stawka bazowa + marża banku 5,00p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,00 do 7,00p.p.

- powyżej 12 miesięcy stawka bazowa + marża banku 5,50p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,25 do 8,00p.p.

Kredyty w rachunku bieżącym stawka bazowa + marża banku 5,25p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,25 do 7,00p.p.

Kredyt Express (oprocentowanie stałe)

10%
Kredyt płatniczy stawka bazowa + marża banku 4,50p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,00 do 7,00p.p.

Kredyt stabilizacyjny stawka bazowa + marża banku 4,25p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,75 do 7,00p.p.

Kredyt z częściową spłatą kapitału (CSK) przy kwocie kredytu:    
- od 100.000,00 zł stawka bazowa + marża banku 4,00p.p.

stawka bazowa + marża banku od 2,50 do 5,00p.p.

- od 100.000,01 do 200.000,00 zł stawka bazowa + marża banku 3,75p.p.

stawka bazowa + marża banku od 2,75 do 6,00p.p.

- powyżej 200.000,00 zł stawka bazowa + marża banku 3,50p.p.

stawka bazowa + marża banku od 3,00 do 7,00p.p.

Kredyt unijny SGB
stawka bazowa + marża banku 3,50p.p. stawka bazowa + marża banku od 2,50 do 6,00p.p.
Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów ,,AREAŁ PLUS”
Udział środków własnych:
   
- do 19,99% stawka bazowa + marża banku 3,25p.p.

 —
- od 20,00% stawka bazowa + marża banku 2,80p.p.

 —
Kredyty przeterminowane:  

- dla kredytów udzielonych do 31.01.2016r.

czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP

- dla kredytów udzielonych od 01.02.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.

 

_______________________

*Uchwala Zarządu 6/2016 z dn. 28.01.2016


Stopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem