LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Zgłoszenie skargi/reklamacjiImie i nazwisko
Ulica i nr domu:
Kod i miejscowość:
PESEL/REGON
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Treść skargi/reklamacji:
Preferowana forma odpowiedzi: proszę przesłać odpowiedź na podany adres email
proszę przesłać odpowiedź na podany adres


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu promocyjnym lub informacyjnym, z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania, ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, ul. Westerplatte 17, jako administrator danych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonego zgłoszenia (reklamacji/skargi/wniosku). Dane te są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym wskazanym w art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. do innych banków, instytucji kredytowych i finansowych, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia.

Administrator danych informuje o przysługującym posiadaczowi/współposiadaczowi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).Stopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem