LOKALNY BANK - GLOBALNY ZAKRES USŁUG

Oprocentowanie środków pieniężnych

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Środki na rachunkach bieżących i oszczędnościowych
- rachunki bieżące 0,00%
- wkłady a vista 0,10%
- ROR - konto osobiste 0,00%
- rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) 2,80%

Konto oszczędnościowe
- do 19 999,99 zł 0,50%
- od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł 0,60%
- od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł 0,90%
- od 100 000,00 zł 1,10%

Lokaty terminowe (stopy procentowe w stosunku rocznym)
  poniżej 10.000 zł od 10.000 zł
do 49.999,99 zł
od
50.000 zł
od
100.000 zł
1. ze stałą stopą procentową w okresie umownym:
    - na 1 miesiąc 0,40% 0,50% 0,55% 0,60%
2. ze zmienną stopą procentową:
    - na 2 miesiące 0,50% 0,60% 0,70% 0,85%
    - na 3 miesiące 0,60% 0,70% 0,80% 0,90%
    - na 6 miesięcy 0,80% 0,90% 1,00% 1,10%
    - na 12 miesięcy 1,20% 1,25% 1,30% 1,35%
    - na 24 miesiące 1,25% 1,30% 1,35% 1,40%
    - na 36 miesięcy 1,35% 1,40% 1,45% 1,50%
    - na 60 miesięcy        
      lokaty wniesione do 30.09.2014r.* 2,00% 2,05% 2,10% 2,15%
      lokaty wniesione od 01.10.2014r.

WIBID 12M + 0,4 p.p.
Stawka WIBID 12M - ostatnie notowanie poprzedniego miesiąca

Wkłady mieszkaniowe 1,20%


Lokaty dla podmiotów niefinansowych - posiadaczy Internet Bankingu
- ze zmienną stopą procentową

- 7-dniowe 0,20%
- 14-dniowe 0,30%
- 21-dniowe 0,40%
uwaga: lokaty są nieodnawialne

 

*lokaty nieodnawialne, wygasają po upływie okresu zadeklarowania

 

_________________________

Uwaga: w przypadku nie dotrzymania zadeklarowanego okresu przechowania wkładu na rachunku lokaty terminowej, przysługują odsetki według stopy oprocentowania srodków na r-ku a’vista.


Stopy procentowe NBP


Stopa referencyjna 1.50
Stopa lombardowa 2.50
Stopa depozytowa 0.50
Stopa redyskonta weksli 1.75

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem