Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Komunikaty - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Komunikaty

01.02.2024
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku uprzejmie informuje, iż uległa zmianie stawka bazowa (WIBOR 12M) oprocentowania kredytów odnawialnych w ROR, która począwszy od dnia 01.02.2024 r. wynosi 5,67 punktów procentowych.
W związku z powyższym nowe oprocentowanie dla kredytów odnawialnych w ROR obowiązuje od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.
Informujemy również, iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji oprocentowanie kredytów przeterminowanych wynosi:

– dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r. – 25.00%
– dla kredytów udzielonych po 01.02.2016 r. – 22.50%

01.02.2023
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku uprzejmie informuje, iż uległa zmianie stawka bazowa (WIBOR 12M) oprocentowania kredytów odnawialnych w ROR, która począwszy od dnia 01.02.2023r. wynosi 7,58 punktów procentowych.
W związku z powyższym nowe oprocentowanie dla kredytów odnawialnych w ROR obowiązuje od dnia 01.02.2023r. do dnia 31.01.2024r.
Informujemy również, iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji oprocentowanie kredytów przeterminowanych wynosi:
– dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r. – 29.00%
– dla kredytów udzielonych po 01.02.2016 r. – 24.50%

8.04.2024
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku uprzejmie informuje Klientów o obowiązku niezwłocznego aktualizowania danych osobowych, w szczególności w przypadku zmiany dowodu osobistego.
Bank na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.) stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, m.in. identyfikuje klienta i weryfikuje jego tożsamość.

W sytuacji, gdy Bank nie ma możliwości wykonania obowiązków wynikających z powyższej ustawy, nie realizuje transakcji lub rozwiązuje zawarte umowy.

15.02.2024
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r., w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.).


Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

– numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
– pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:
– opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
– odrzucenie przelewu,
– wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

–  danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane   w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają). Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

23.11.2023
Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:

– wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
– uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
– nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców.
Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

15.02.2019
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, iż działając w celu zabezpieczenia i ochrony środków na rachunkach bankowych dostępnych przez bankowość elektroniczną dopuszczalnymi formami transakcji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej są jednorazowe hasła SMS. Wydane listy haseł oraz tzw. “zdrapki” zachowują swoją ważność do czasu ich zużycia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maja 2019 r.

07.02.2019
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Banku nie będzie realizował transakcji okazjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
1. o równowartości 15 000 EUR lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czyli kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
2.
które stanowią transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 000 EUR.
zlecanych przez inny podmiot niż osoba fizyczna. Bank nie będzie realizował również transakcji okazjonalnych wykonywanych przez osoby trzecie.

Po przekroczeniu limitów określonych w pkt. 1 i 2 Bank będzie realizował transakcje okazjonalne zlecane wyłącznie prze osoby fizyczne działające we własnym imieniu.
W przypadku zlecenia dokonania przez Banku transakcji okazjonalnej, proszę pamiętać o dokładnym uzupełnianiu wymaganych danych na druku „polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej”:
numer rachunku odbiorcy,
imię i nazwisko zleceniodawcy,
pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

01.02.2021
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku uprzejmie informuje, iż uległa zmianie stawka bazowa (WIBOR 12M) oprocentowania kredytów odnawialnych w ROR, która począwszy od dnia 01.02.2021r. wynosi 0,25 punktów procentowych.
W związku z powyższym nowe oprocentowanie dla kredytów odnawialnych w ROR obowiązuje od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.01.2022r.
Informujemy również, iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji oprocentowanie kredytów przeterminowanych wynosi:

– dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r. – 9.00%
– dla kredytów udzielonych po 01.02.2016 r. – 14.50%

04.10.2018
Realizując wymagania Komisji Nadzoru Finansowego określone w Rekomendacji D, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo środków finansowych wszystkich naszych klientów, Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku z dniem 15 października 2018r., wyłącza (uznany za przestarzały) protokół TLS w wersji 1.0 oraz 1.1. W związku z tym, klienci, którzy używają nierekomendowanych przez Bank, (o czym mowa w instrukcjach obsługi IB oraz IBF, dostępnych na stronie logowania www.bspaslek.pl) niewspieranych przez producenta wersji systemów operacyjnych oraz przeglądarek spotkają się z brakiem dostępu do serwisu bankowości internetowej.

Powyższe dotyczy przede wszystkim klientów nadal pracujących na systemie operacyjnym Windows XP. Aby samodzielnie wyłączyć protokół TLS w wersji 1.0 oraz 1.1 a włączyć wymagany protokół TLS 1.2 należy skorzystać z instrukcji dostępnych na stronie logowania. W przypadku usługi Internet Banking sposób konfiguracji przeglądarki w tym sposób włączenia protokołu TLS 1.2 opisany jest na stronach 8-10. Wyłączenia dokonuje się analogicznie tj. odznaczając przy protokole TLS 1.0 oraz TLS 1.1 znacznik. W przypadku usługi Internet Banking dla Firm sposób ten przedstawiony jest na stronach 10-13 instrukcji.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 października 2018r. w godzinach 7:00 – 15:00, bank będzie udzielał wsparcia klientom pod nr tel.:
O/Pasłęk 55 249 96 37
O/Elbląg 55 232 73 69 w 122
O/Pieniężno 55 230 81 66
O/Braniewo 55 244 04 12

19.02.2018
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) przesyłają ją jako JPK_VAT. Od tego roku do dużych, średnich oraz małych firm, dołączyli mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze czy gospodarstwa rolne.
Informacje o prowadzonej ewidencji składa się jako JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca  (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc. Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważ 25 lutego to niedziela). Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez Internet. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl

05.10.2017
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r., w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.).
Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:
– numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
– pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.
Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:
– opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
– odrzucenie przelewu,
– wstrzymanie przelewu.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
– danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
– danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.
Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają). Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.
Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

27.04.2017
Mając na uwadze bezpieczeństwo płatności internetowych wprowadzamy limit dla operacji Paybynet (usługa KIR) i Pay by link (usługa Blue Media). Limit dla e-sklepów od dnia 01 maja 2017r. wynosi 500 zł. Wyrażamy przekonanie, że powyższe zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem i uchronią Państwa przed nielegalnymi transferami środków finansowych.

17.11.2016
Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w nowej usłudze – Centralnej informacji o rachunkach uśpionych. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Inaczej niż dotychczas osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.
Centralna informacja umożliwia w jednym punkcie posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK. Istnieje również możliwość aby osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – mogła odszukać rachunki osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunki bankowe oraz imienne rachunki członka SKOK.
Jak uzyskać informację o poszukiwanym rachunku?
http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/jak-uzyskac-informacje-o-poszukiwanym-rachunku/
Lista banków uczestniczących w usłudze dostępna jest http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/lista-uczestnikow-centralnej-informacji/

30.08.2016
Ujawniona w piątek kradzież danych kliku milionów Polaków z bazy PESEL, może oznaczać kłopoty dla wielu z nas. Oto jak można się uchronić przed konsekwencjami?
Nasze dane osobowe, niestety mogą wykorzystać również przestępcy, a zaciągnięte przez nich zobowiązania będziemy zmuszeni spłacić.
Oto co zrobić w przypadku kradzieży danych osobowych i jak można uchronić się przed jej skutkami.
Osoby, które zgubiły dokument zawierający dane osobowe lub obawiają się, że zostały one wykradzione, mogą go zastrzec w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia W przypadku kradzieży dokumentów należy powiadomić policję oraz najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej i wyrobić nowe dokumenty.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed transakcjami, które wymagają przesłania skanu dowodu osobistego, jak również przed pozostawianiem go w zamian za wypożyczanie jakichś sprzętów.
Ostrożność należy zachować też przy otwieraniu nieznanych wiadomości e-mail. Często złodzieje podszywają się pod inne strony, na przykład pod pretekstem aktualizacji lub weryfikacji danych.
Jeśli dane osobowe zostały naruszone można złożyć do prokuratury wniosek o przyznanie statusu pokrzywdzonego. Dzięki temu posiada się szereg uprawnień procesowych, m.in. można wówczas zaznajamiać się z treścią akt lub też składać wnioski o dokonywanie czynności.
Wskazane jest złożenie alertu w Biurze Informacji Kredytowej. Konto na platformie BIK pozwoli na monitorowanie zapytań kredytowych złożonych na nasze dane, zostaniemy o tym poinformowani e-mailem lub SMS-em. Założenie konta jest bezpłatne.
Również Krajowy Rejestr Długów oferuje możliwość bezpłatnego monitorowania rejestru zapytań o siebie, wystarczy zalogować się na stronie www.konsument.krd.pl, gdy ktoś zapyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia, otrzymamy wiadomość SMS lub e-mail.

24.08.2016
16 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2016 poz. 1159)), które częściowo łagodzą skutki kwietniowej nowelizacji, co ma na celu usprawnienie obrotu nieruchomościami rolnymi.
Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.) to uchylenie przepisu dotyczącego maksymalnej sumy hipoteki ustanowionej na nieruchomości rolnej i postępowania dotyczącego wpisu takiej hipoteki do księgi wieczystej (konieczność dołączenia do wniosku o wpis operatu szacunkowego – art. 68 ust. 2a). Tym samym oznacza to powrót do praktyk stosowanych przed wprowadzeniem ustawy z 14 kwietnia 2016 r., wpisywania hipotek w kwocie ustalonej pomiędzy bankiem a rolnikiem bez konieczności sporządzania operatu.
Ponadto zmiana w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:

– poszerza katalog podmiotów uprawnionych do zakupu ziemi rolnej o parki narodowe
– wyłącza spod rygorów ustawy
   – działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara(30 arów) co oznacza, że będzie mogła je kupić osoba nie będąca rolnikiem;
   – drogi wewnętrzne
Ustawa wprowadza też przepis przejściowy, iż:
„Do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych od dnia 30 kwietnia 2016 r. na podstawie ustaw zmienianych w art.1 i art.2 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art.1 i art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%