Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia Banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

O Banku Historia Banku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku rozpoczął działalność 04.03.1948 r. na mocy statutu wzorcowego zatwierdzonego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 31.08.1948 r. na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Pasłęku do rejestru spółdzielni pod numerem R.S. 87/48 wpisano: Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku w powiecie pasłęckim.
Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Stanisław Kaczanowski, Zarząd Banku tworzyli: Władysław Jopek, Zygmunt Paprocki, Tadeusz Smulski. Terenem działania Banku był powiat pasłęcki z wyłączeniem gminy Dobre.

Pierwsza reorganizacja Banku nastąpiła już w marcu 1950 r. kiedy to na mocy Rozporządzenia Ministra Skarbu został on przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą, podległą Bankowi Rolnemu będącemu centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną. Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej oderwał działalność gospodarczą i społeczno-wychowawczą od zasad spółdzielczych. Rada Nadzorcza zastąpiona została Komisją Rewizyjną, która poważnie ograniczyła samodzielność spółdzielni.
Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej tworzyli: Zygmunt Pawłowski, Wawrzyniec Biały, Michał Boruc, Mieczysław Pikuła, Józef Lenarczyk.
W latach 1951 – 1956 Kasa rozwijała się bardzo powoli, Bank Rolny, a następnie NBP wydawały dla Kasy zarządzenia regulujące wszystkie dziedziny pracy. Charakterystyczne dla tego okresu było oparcie działalności wyłącznie na środkach NBP. Było to odejście od zasad samopomocy, czyli finansowania udzielonych kredytów z oszczędności miejscowej ludności. Do prawa gromadzenia oszczędności powrócono dopiero w 1956 r.
Korzystne zmiany dla GKS przyniósł rok 1956, kiedy to nastąpiły poważne zmiany w polityce rolnej. W styczniu 1957 r. Bank zmienił nazwę na Kasę Spółdzielcza w Pasłęku.

Centralą organizacyjną i rewizyjną Kasy stał się Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Centralą finansową pozostał NBP, a od 1959 r. ponownie Bank Rolny.
W 1957 r. przeprowadzona zostaje kolejna reorganizacja umożliwiająca rolnikom objęcie kierowania i odpowiedzialności za pracę Kasy. Jednym z organów staje się ponownie Rada Kasy na czele, której wybrany przez Walne Zgromadzenie zostaje Oktawian Leśniewicz. Przewodniczącym Zarządu zostaje Henryk Jasiński.
24.VII.1961 r. ponownie zmieniona została nazwa Banku na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa.
Początek lat 60-tych był dobrym okresem dla spółdzielczości bankowej. Wprowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych umożliwiło rozwój rozliczeń bezgotówkowych. Bank był w stanie zaspokoić bieżące potrzeby kredytowe gospodarstw chłopskich oraz potrzeby konsumentów. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa stała się głównym narzędziem obsługi finansowej wsi.
Kolejne ożywienie nastąpiło w 1973 r. Reforma administracji sprawiła, że gmina stała się podstawową jednostką podziału administracyjnego. Bank Rolny przekazał SOP zadania w zakresie długoterminowych kredytów inwestycyjnych, prowadził obsługę kasową i rozliczeniową wszystkich Spółdzielni zaopatrzenia z zbytu działających na rzecz rolnictwa.

Bardzo ważny dla Banku był rok 1975. Na mocy ustawy Prawo bankowe powołało do życia państwowo-spółdzielczy BGŻ, a zrzeszone w nim SOP otrzymały wspólną nazwę “Banki Spółdzielcze”. Taką nazwę nasz Bank przyjął już 2 lata wcześniej. Stało się to na mocy uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.04.1973 r. w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Władysław Bogusławski, a Zarządem kierował Prezes Miron Cieśla.
W lutym 1974 r. prezesem zarządu została Pani Gizela Fiszczuk. Funkcję tę pełniła do czerwca 1977 r.

W latach 80-tych Bank Spółdzielczy rozwijał się bardzo dynamicznie. Wprowadzone były najnowsze standardy bankowe. W lutym 1984 r. Urząd Miasta i Gminy Pasłęk przekazał Bankowi nowy lokal przy ulicy Boh. Westerplatte 10. W tym czasie Prezesem Zarządu był Pan Władysław Szydłowski od maja 1980 r.
Na przełomie lat 1989-1990 zapoczątkowany został okres transformacji spółdzielczości bankowej. BGŻ pozbawiony został funkcji centralnego związku wobec BS. Bank Spółdzielczy rozpoczął samodzielną działalność, a z BGŻ wiązała go jedynie umowa o współpracy w sferze organizacyjnej, finansowej i gospodarczej.
Banki Spółdzielcze nie były w pełni przygotowane do samodzielnego poruszania się na wolnym rynku finansowym oraz głęboki kryzys gospodarczy był przyczyną kłopotów finansowych naszego Banku. W 1994 r. opracowany został program naprawczy. Dzięki temu w 1996 r. nie tylko pokryta została w całości wcześniejsza strata, ale również została wzmocniona pozycja Banku na rynku usług bankowych.

W 1994 r. ustawa “o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ” stworzyła nowy stan prawny. Rozpoczęło się tworzenie trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej. Nasz Bank wybrał P-KBR S.A. w Bydgoszczy na swój Bank regionalny.

W październiku 1997 r. Bank po raz kolejny zmienił siedzibę, została zawarta transakcja zakupu budynku przy ulicy Boh. Westerplatte 17. Rok później przed Bankami Spółdzielczymi pojawił się nowy problem i konieczność zgromadzenia odpowiednich funduszy własnych. W lutym 1998 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku rozpoczęła negocjacje z samorządami sąsiednich Banków w sprawie połączenia. 1.10.2000 r. BS w Pasłęku i BS w Braniewie połączyły się. Zgodnie z zawartym porozumieniem siedzibą Banku, który zmienił nazwę na Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy stał się Pasłęk.

W 2014 r. Bank włączył w swoje struktury Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu, który od 1.06.2014r. stał się elbląskim Oddziałem Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku.

Dziś Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku to nowoczesna i prężnie działająca instytucja finansowa, skutecznie konkurująca na lokalnym rynku, oferująca szeroki wachlarz usług bankowych.

Ułatwienia dostępu