Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Istotne informacje - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

O Banku Istotne informacje

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r., w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.).
Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:
– numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
– pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:
– opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
– odrzucenie przelewu,
– wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
–  danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
– danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane   w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałówpseudonimównieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają). Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.
Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Banku nie będzie realizował transakcji okazjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
1. o równowartości 15 000 EUR lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czyli kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
2. które stanowią transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 000 EUR.
zlecanych przez inny podmiot niż osoba fizyczna. Bank nie będzie realizował również transakcji okazjonalnych wykonywanych przez osoby trzecie.

Po przekroczeniu limitów określonych w pkt. 1 i 2 Bank będzie realizował transakcje okazjonalne zlecane wyłącznie prze osoby fizyczne działające we własnym imieniu.
W przypadku zlecenia dokonania przez Banku transakcji okazjonalnej, proszę pamiętać o dokładnym uzupełnianiu wymaganych danych na druku „polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej”:

– numer rachunku odbiorcy,
– imię i nazwisko zleceniodawcy,
– pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
– pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

 

 

Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%