Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

STRATEGIA ESG - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

STRATEGIA ESG

STRATEGIA ESG W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM NA LATA 2023-2027

W dniu 22 września 2023 r. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Strategia ESG na lata 2023-2027.

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku wspiera tezę, w myśl której prowadzenie nowoczesnego biznesu, to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również odpowiedzialność za ludzi, jakość ich życia, za środowisko naturalne oraz naszą planetę.

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w naszym Banku jest budowanie długoterminowych relacji z klientami opartych o realizację wartości i komunikowanie celów wynikających z Agendy 2030.

 

AGENDA 2030

Strategia ESG Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku określa główne kierunki działań z obszaru ESG i zrównoważonego  rozwoju. Została ona określona na lata 2023 – 2027. Wdrażając niniejszą Strategię Bank pragnie wnieść pozytywny wkład w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, które są deklaracją ONZ podpisaną w 2015 r. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, tym samym wyrażając gotowość do jej realizacji.

W naszych działaniach wspieramy cele wynikające ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju, które są najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową i na realizację, których mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.

Nasz Bank w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju komunikuje 4 podstawowe cele:

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

SPRAWDŹ WIĘCEJ:

Kredyt EKO!
Moje dokumenty SGB

 

Ułatwienia dostępu