Cookies

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Taryfa opłat i prowizji - Pakiet "Konto TAK!" - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Taryfa opłat i prowizji – Pakiet “Konto TAK!”

 
Nazwa opłaty Opłata / prowizja
Otwarcie rachunku 0,00 zł
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 1,00 zł
Aplikacja mobilna bezpłatnie
Dostęp do płatności mobilnych BLIK, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay bezpłatnie

Karta debetowa z funkcją zbliżeniową wydana do “Konta za TAK!”

Nazwa opłaty Tryb pobierania opłaty Opłata / prowizja
Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku – 5 zł
Wydanie karty płatniczej* za każdą kartę 0,00 zł
Wypłata gotówki w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat
Wypłata gotówki w bankomatach obcych w kraju za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,00 zł
Wypłata gotówki w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)** za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł
Wypłata gotówki w kasach obcych banków (przy użyciu terminala POS)** naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)*** naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 10 zł
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 1,00 zł
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,00 zł
Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł
Zmiana PIN w bankomatach:

  1. sieci SGB
  2. sieci innych niż SGB
za każdą zmianę  

4,50 zł
7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

  1. sieci SGB
  2. sieci innych niż SGB
za każde sprawdzenie  

 

1,00 zł
1,50 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,00 zł
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł
Transakcja bezgotówkowa:

  • dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
  • transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
 

bez prowizji

 

bez prowizji

 

bez prowizji

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji karta Visa – 3%

karta Mastercard – bez opłat

*Stawka obowiązuje do 31.12.2020r. następnie pobierana będzie opłata zgodnie ze standardową Taryfą opłat i prowizji w B-PBS z s. w Pasłęku
** Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
***Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 

Opłaty pozostałe, inne niż wymienione powyżej – zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji, jak dla Konta Standard.